БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НА ВСИЧКИ ПОРЪЧКИ ДО ОФИС НА ЕКОНТ И СПИДИ

Общи условия

Общи търговски условия

Следните Общи търговски условия се отнасят за всички сделки, сключени през онлайн магазина („онлайн магазин“ или „сайт“) на “ВББ КОМПАНИС” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205369505 („ВББ КОМПАНИС“).

Настоящите Общи търговски условия могат да бъдат променяни едностранно от „ВББ КОМПАНИС“ чрез публикуване на актуализирана версия на настоящия документ на сайта. Преди завършването на всяка конкретна поръчка системата ще поиска Вашето изрично потвърждение, че сте запознат с и приемате актуалната версия на настоящите Общи търговски условия.

Артикули и цени

Артикулите, които предлагаме за продажба, са публикувани в онлайн магазина. В публикацията е представена информация за всеки артикул.

Всички представени в сайта цени са в български лева. Публикуваните цени на артикули са крайни и включват всички данъци и такси.

Валидни са цените, публикувани в онлайн магазина, към момента на изпращане на поръчката към „ВББ КОМПАНИС“.

Поръчки

Преди завършването на всяка конкретна поръчка системата ще поиска Вашето изрично потвърждение, че сте запознат с и приемате актуалната версия на настоящите общи търговки условия.

С преминаването през процеса за онлайн поръчка и предоставянето на изискваните Ваши данни и след натискане на бутона „Купи сега“, Вие изпращате Вашата поръчка. След като сте изпратили Вашата поръчка, ние ще Ви изпратим имейл с потвърждение за получаването й, съдържащ всички детайли за поръчката. Това потвърждение не представлява приемане на поръчката, а служи единствено и само за уведомление, че Вашата поръчка е достигнала успешно до нас.

Всеки отделен договор за покупка влиза в сила, едва когато Ви изпратим конкретен поръчан от Вас продукт, което ще потвърдим с изпращане на имейл до Вас. В случай на недостиг в наличността на поръчания от Вас продукт ние си запазваме правото си да не извършим доставката, за което ще Ви информираме незабавно и ще Ви възстановим вече получени от Вас парични суми. Статусът на Вашата поръчка може да следите в раздел „Моят профил“ под „Моите поръчки“.

За да извършвате поръчки в онлайн магазина, трябва да имате навършени 18 години.

Ако желаете фактура за направената поръчка, то моля свържете се с нас, като позвъните на телефон – +359 88 678 8018. В пратката заедно с поръчания артикул ще получите стокова разписка на хартиен носител.

„ВББ КОМПАНИС“ не носи отговорност при неизпълнение на поръчка, дължащо се на:

          • Предоставена от Вас невярна, непълна и/или неточна информация, включително непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон;

          • Незаплащане на цената на поръчката в случай на плащане чрез наложен платеж;

          • Отсъствието Ви от посочения адрес в деня на доставката и невъзможност да се свържем с Вас на телефоните, посочени за контакт, за уговаряне на получаването на поръчката.

Съхранение на Вашите данни за поръчка

Не бива да се безпокоите за сигурността на своите данни!
Магазинът ни притежава сертификат за сигурност SSL (Secure Sockets Layer), защото пазим личните информации на нашите клиенти. Потребителското име, парола, адрес по местоживеене и номер на банковата сметка са под строга защита и няма да попаднат в неподходящи ръце.

Падеж и плащане / запазване на собственост

Плащането може да се извърши с кредитна или дебитна карта (Visa, Mastercard) или с наложен платеж.

При избор на начин на плащане Наложен платеж дължимата сума по стокова разписка се заплаща в брой на куриера, доставящ Вашата пратка, при получаването й.

Всички цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. За цена за плащане от клиента се счита съответната цена на артикула, публикувана в онлайн магазина в момента на изпращане на поръчка от Вас. Запазваме си правото в единични случаи да адаптираме начина на плащане, за което ще бъдете уведомени предварително. Артикулите остават собственост на „ВББ КОМПАНИС“ до пълното изплащане на тяхната стойност.

Гаранция

Законовият гаранционен срок възлиза на 1 месец, считано от момента на доставяне на артикула. В този период всяко евентуално несъответствие на артикула с договора за продажба, съществуващо в момента на доставка и проявило се до един месец след доставянето, ще бъде отстранени безплатно. В случай че поправка или замяна на артикула не е възможна, покупната парична стойност ще Ви бъде възстановена. Гаранцията не важи за повреди, причинени от неправилно боравене и използване на закупената стока.

При несъответствия в рамките на упоменатата гаранция можете да върнете доставения артикул само на място в нашият магазин на бул.”България” 31 в гр. Кърджали или се обадете на тел. +359 88 678 8018, понеделник – петък от 9:00 до 17:00 часа (с изключение на официални празнични дни).

Моля имайте предвид, че не приемаме пратки, изпратени за сметка на „ВББ КОМПАНИС“. Същите могат да не бъдат приети от „ВББ КОМПАНИС“ и да бъдат върнати обратно към Вас за Ваша сметка.

Защита и сигурност на данните

„ВББ КОМПАНИС“ ЕООД е администратор на лични данни и събира и съхранява лични данни по указания от закона начин.

„ВББ КОМПАНИС“ гарантира надеждното съхраняване на всички предоставени лични данни от регистриралите се потребители на сайта. Срокът, за който ще се съхраняват личните данни, е до 5 години от сключването и изпълнението на договора за търговска продажба. Личните данни, за които потребителят е дал съгласие, се съхраняват до момента на оттегляне на съгласие, след което незабавно се изтриват.

„ВББ КОМПАНИС“ обработва само данни, необходими за изпълнението на търговската сделка, като това са само данни, които потребителите са предоставили доброволно в рамките на регистрацията, или данни, за които потребителят е дал съгласие за една или повече конкретни цели, както и данни, необходими за целите на легитимните интереси на “ВББ КОМПАНИС”. С извършване на регистрация и създаване на профил, както и при всяка отделна поръчка, на потребителя се предоставя:

          •   възможност да даде своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани от „ВББ КОМПАНИС“ в изрично посочените случаи;

          •    възможност личните му данни да не бъдат обработвани от „ВББ КОМПАНИС“ за целите на директния маркетинг.

Става въпрос за следните лични данни: обръщение, име, адрес, имейл адрес, парола, рождена дата (при желание от потребителя), номер на кредитна/дебитна карта (при плащане с карта), данни за плащане и телефонен номер. Непредоставянето на някои от тези данни може да препятства извършването на поръчки в онлайн магазина и тяхното изпълнение от наша страна.

„ВББ КОМПАНИС“ гарантира, че без да са предприети стъпки по Ваше искане за сключване на договор или без Ваше съгласие данните Ви няма да бъдат събирани през онлайн магазина.

В рамките на тeзи Oбщи търговски условия и Правилата за защита на личните данни „ВББ КОМПАНИС“ Ви информира как и за какви цели Вашите данни ще бъдат обработвани и как ще се осигурява тяхната поверителност и защита:

Обработването на личните Ви данни се извършва при стриктно спазване на нормативните изисквания на Общия регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия и Закона за далекосъобщенията.

Цел на събирането и обработката на данни в рамките на онлайн магазина на „ВББ КОМПАНИС“ е обработката на Вашата поръчка и нейното изпълнение от наша страна, както и предоставянето от „ВББ КОМПАНИС“ на други изрично заявени от Вас услуги, за целите на персонализирания и директен маркетинг, както и с цел отговаряне на запитвания от Ваша страна, за да ви помогнем при технически проблеми или да се свържем с Вас при нужда.

Вашите данни може да бъдат предоставяни на доставчици на пощенска услуга, рекламни и дигитални агенции, както и агенции, осъществяващи връзки с обществеността, с които „ВББ КОМПАНИС“ е в договорни отношения и които предоставят услуги на „ВББ КОМПАНИС“, действат като обработващи личните данни лица от името на „ВББ КОМПАНИС“ съгласно всички приложими европейски законови норми за защита на личните данни. „ВББ КОМПАНИС“ гарантира, че съответната информация ще бъде предавана единствено за целите на обработването, извършвано от името на „ВББ КОМПАНИС“, както и че тази информация ще бъде третирана като конфиденциална.

Информацията, която „ВББ КОМПАНИС“ може да предоставя на изброените по-горе партньори, е единствено и само за цел:

          •    изпълнение на поръчките, в това число физическа доставка на поръчаните артикули;

„ВББ КОМПАНИС“ може да разкрие и предостави Вашата лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „ВББ КОМПАНИС“. „ВББ КОМПАНИС“ може да предостави личните Ви данни на трети лица, доколкото това е позволено от приложимия закон, и ако това предоставяне е нужно за изпълнение на договор.

С настоящето Ви информираме, че имате право да възразите срещу и/или да оттеглите съгласието си за използването на Вашите лични данни, в това число за целите на директния и персонализиран маркетинг. Възражение и/или oттегляне на съгласие може да направите с уведомление в свободен текст на имейл vbbcompanies@abv.bg, на адрес бул.”България” 31
Кърджали, или телефон: +359 88 678 8018